Dugi niz godina predavao je vjeronauk u Hrvatskoj školi „Miroslav Krleža” u Pečuhu koja miu je dodijelila Krležinu nagradu. Svojom nagradom odlikovala ga je i Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj za osobit doprinos razvoju i unaprjeđenje vjerskoga života Hrvata u Mađarskoj. Godine 1997. odlikovan je hrvatskim državnim odličjem Redom hrvatskoga pletera

Umirovljeni svećenik Pečuške biskupije i začasni kanonik Đakovačko-osječke nadbiskupije preč. Stjepan Zagorac premio je nakon duge bolesti u Pečuhu, u četvrtak, 29. kolovoza u 84. godini života i 57. godini svećeništva.
Posljednji ispraćaj pokojnika bit će u petak, 6. rujna u 14 sati na groblju Salanta-Nijemet.
Preč. Zagorac rođen je u šokačkohrvatskoj obitelju u mađarskom selu Kasad 27. lipnja 1930. Filozofiju i teologiju studirao je na bogosloviji u Győru, a za svećenika je zaređen 17. lipnja 1956. Kao kapelan služio je u Kemedu (1956.) i Bogádu (1958.), a župničku u Ibafu (1965.), te od 1966. u hrvatskom selu Nijemetu. Od 1973. tijekom više godina bio je bilježnik i dekan. Bogoslužja je vršio na hrvatskom, mađarskom i njemačkom jeziku. Za vrijeme Domovinskog rata primio je prognanike iz Hrvatske, a kasnije i iz Bosne i Hercegovine. Dugi niz godina predavao je vjeronauk u Hrvatskoj školi „Miroslav Krleža” u Pečuhu.
Zlatnu misu, kao i četrdeset godina službe u nijemetsko-salantskoj župi proslavio je 25. lipnja 2006. godine. Slavlju je nazočio i đakovački-srijemski nadbiskup Marin Srakić koji mu je tom prigodom dodijelio naslov začasnoga kanonika Đakovačko-srijemske biskupije za osobite zasluge u hrvatskoj pastvi. “Krležinu nagradu” dodijelila mu je Hrvatska škola “Miroslav Krleža” u Pečuhu, a Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj svoje odličje za osobit doprinos razvoju i unapređenju vjerskoga života Hrvata u Mađarskoj. Također je 1997. godine odlikovan hrvatskim državnim odličjem Redom hrvatskoga pletera. Umirovljen je 2007. godine. (IKA)

Doznajte više