Obnašao je različite službe u zemlji i inozemstvu, pa tako u biskupiji Essen, HKM Aachen i biskupiji Freiburg u Njemačkoj

U bolnici u Osijeku preminuo je 21. svibnja fra Tomislav Ćaćić, franjevac Bosne Srebrene. Sprovod će biti u Tolisi u četvrtak, 24. svibnja s početkom u 13 sati. Fra Tomislav rođen je 1931. u Tramošnici od oca Nike i majke Mande r. Pavlović. Redovnički habit je obukao 1949. u Kraljevoj Sutjesci, a svečane zavjete položio 1953. u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 1956. u Sarajevu. Obnašao je različite službe u zemlji i inozemstvu. Odlukom starješinstva 1964. godine s još četvoricom franjevaca biva poslan u biskupiju Essen u Njemačkoj. Nakon povratka u domovinu 1969. pastoralno služi u Zenici, Tramošnici i Tuzli, nakon čega vodi Hrvatsku katoličku misiju u Aachenu od 1972. do 1979. godine. Po povratku u Provinciju djeluje u Bučićima, Tramošnici i Beogradu, Dubravama, Bugojnu i Špionici. Godine 1990. ponovno odlazi na službu u Njemačku u biskupiju Freiburg gdje djeluje do 2004. godine.
Nakon ratnih razaranja pomagao je obnovu svoga rodnog kraja i zalagao se za ponovnu izgradnju crkava, škola i obiteljskih kuća angažirajući svoja brojna inozemna poznanstva. Od 2004. kao svećenik u miru živio je u franjevačkom samostanu u Tolisi gdje je 2006. proslavio svoju zlatnu i 2016. svoju dijamantnu misu. (Fenix Magazin)