Fra Rafael je bio dušobrižnik u Stuttgartu, Frankfurtu te voditelj misije u Düsseldorfu, Sindelfingenu, Berlinu, Wuppertalu i Frankfurtu 

U Imotskom je 30. travnja u 78. godini života, 60. redovništva i 53. svećeništva preminuo fra Rafael Begić, bivši voditelj hrvatskih katoličkih misija u Düsseldorfu, Sindelfingenu, Berlinu, Wuppertalu i Frankfurtu te dušobrižnik u Stuttgartu.
Misa zadušnica slavila se u crkvi Sv. Frane u Imotskom 2. svibnja, nakon koje je obavljen pokop na groblju Gospe od Anđela u Imotskom.
Fra Rafael (Ivan) Begić rođen je 22. lipnja 1940. u Svinjači (župa Kongora) od oca Ante i majke Josipe. Osnovnu školu završio je u Posuškom Gracu i Posušju (1948.-1956.), a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju i Zagrebu (1956.- 1961.). Filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj (1961.-1966.). U novicijat je stupio 1958. na Visovcu, gdje je položio prve jednostavne zavjete 1959. godine. Svečane zavjete položio je 1962. u Makarskoj. Za đakona je zaređen 1965. u Makarskoj, a red prezbiterata primio je 1965. u Makarskoj. Mladu misu proslavio je u Posuškom Gracu 1. kolovoza 1965. godine.

Službe:
Šibenik-Dubrava (1966.-1969.) – župni vikar
Stuttgart (1969. – 1970.) – dušobrižnik
Düsseldorf (1970. – 1972.) – voditelj misije
Frankfurt (1972. – 1973.) – dušobrižnik
Sindelfingen (1973. – 1975.) – voditelj misije
Berlin (1975. – 1982.) – voditelj misije
Wuppertal (1982. – 1984.) – voditelj misije
Frankfurt (1984. – 1988.) – voditelj misije
Zmijavci (1988. – 1997.) – župnik
Makarska (1997. – 2000.) – gvardijan
Slivno (2000. – 2011.) – župnik
Proložac (2011. – 2013.) – župni vikar
Imotski (2013. – 2016.) – pastoralni suradnik u Prološcu
Imotski (2016. – 2018.) – ispovjednik postulanata
(Croexpress)