Fra Petar bio je voditelj hrvatskih katoličkih misija Ludwigsburg (1986.-1994.), Mainz (1994.-2000.), Frankfurt (2000.-2006.) i Offenbachu (2009. – 2014.). Misa zadušnica slavit će se u crkvi Gospe Sinjske u Sinju, a pokop će biti na groblju Sv. Frane u Sinju

U ponedjeljak, 7. ožujka u 69. godini života je preminuo fra Petar Vučemilo, bivši voditelj brojnih hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu. Misa zadušnica slavit će se u crkvi Gospe Sinjske u Sinju, u četvrtak, 10. ožujka u 15 sati. Nakon mise obavit će se pokop na groblju Sv. Frane u Sinju.
Fra Petar Vučemilo rođen je 15. lipnja 1947. u župi Sinj od oca Stjepana i majke Pere r. Batarelo. Osnovnu školu je završio u Lučanima, Sinju i Makarskoj (1954.-1962.), a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju (1962.- 1968.). Filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj i Zagrebu (1968.-1974.).
U novicijat je stupio 14. srpnja 1964. na Visovcu gdje je položio prve jednostavne zavjete 15. srpnja 1965. godine. Svečane zavjete položio je 8. prosinca 1970. u Makarskoj. Za đakona je zaređen 29. lipnja 1972. u Drnišu, a red prezbiterata primio je 1. srpnja 1973. u Sinju. Mladu misu proslavio je u župi Sinj 8. srpnja1973.
Fra Vučemilo bio je župni vikar u Vrlici (1973.-1974.), voditelj radova oko obnove Svetišta u Sinju (1974.-1975.), dušobrižnik u Frankfurtu (1975.-1979.), Esslingenu (1979.-1982.), kapelan na njemačkoj župi u Düsseldorfu (1982. – 1986.), voditelj misije Ludwigsburg (1986.-1994.), Mainz (1994.-2000.) i Frankfurt (2000.-2006.), župnik u Turjacima (2006.-2009.), voditelj misije u Offenbachu (2009. – 2014.) i ispovjednik u Sinju (2014. – 2016.).
(Fenix Magazin)