Fra Dominik (Roko) je u Frankfurtu služio kao dušobrižnik 1967. – 1969., a u Aachenu 1969. – 1972.

U KBC Križine u Splitu u četvrtak, 12. travnja, u 84. godini života, 67. redovništva i 61. svećeništva nakon teške bolesti preminuo fra Dominik Radić.
Misa zadušnica slavit će se u franjevačkoj crkvi Svete Marije u Makarskoj, u ponedjeljak, 16. travnja u 16 sati. Nakon mise, u 17.30 sati, obavit će se pokop na gradskom groblju Sv. Križa u Makarskoj.
Fra Dominik (Roko) Radić rođen je 13. kolovoza 1934. u Baškoj Vodi od oca Ante i majke Katice r. Babić. Osnovnu školu završio je u Baškoj Vodi, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj i Zagrebu (1954.-1959.).
U novicijat je stupio 1951. na Visovcu, gdje je položio prve jednostavne zavjete 1952. godine. Svečane zavjete položio je 1955. u Zagrebu. Za đakona je zaređen 1958. u Makarskoj, kad je primio i red prezbiterata. Mladu misu proslavio je u župi Baška Voda iste godine.
U Frankfurtu je služio kao dušobrižnik 1967. – 1969., a u Aachenu 1969. – 1972.
(Croexpress)