Mladu misu prikazuje u Chicagu 1965. Dugandžić od 1981. do 2006. godine je župnik Hrvatske katoličke misije Anđeo čuvar, odnosno Blaženi Alojzije Stepinac, Chicago

Nikola Dugandžić, dugogodišnji župnik Hrvatske katoličke misije u Chicagu, umro je u četvrtak, 19. siječnja u dominikanskom samostanu u Splitu u 80. godini života i 52. godini svećeništva.
Dugandžić je rođen 21. prosinca 1937. godine u Cernu u župi Krista Kralja – Čitluk, Bosna i Hercegovina. Gimnaziju je pohađao u Ljubuškom i u Bolu na Braču, gdje je maturirao 1958. godine. Vojni rok služi od 1958. do 1960. godine. Te godine polaže jednostavne zavjete, a svečane zavjete 1963. Studij filozofije pohađa na Visokoj dominikanskoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku, a tri godine teologije na Bogoslovnome fakultetu u Zagrebu.
Dana 29. lipnja 1965. godine zaređen je za svećenika u zagrebačkoj katedrali. Mladu misu prikazuje u Chicagu 25. srpnja 1965. Četvrtu godinu teologije pohađa na Dubuque University, Iowa, SAD (odjel Dominikanski teološki fakultet). Na Loyola University, Chicago, pohađa predmete iz sociologije od 1967. do 1969. Od 1981. do 2006. godine župnik je Hrvatske katoličke misije Anđeo čuvar, odnosno Blaženi Alojzije Stepinac, Chicago.
Godine 2006. vraća se u domovinu u dominikanski samostan u Splitu gdje je obnašao različite odgovorne službe.
(www.croexpress.eu)