Praizvedba drame Parovi će se održati u Centru za kulturu “Aco Šopov” – Teatar Štip 12. travnja. Prevoditelj i redatelj je ugledni Ljupčo Georgievski, scenograf je Valentin Svetozarev, kostimograf je Blagoj Micevski,originalnu glazbu je skladao Marjan Nećak, a uloge interpretiraju: Pece Ristevski, Milorad Angelov, Mile Brateovski, Viktor Arev, Valentina Georgievska, Marija Minčeva, Anđela Naškova i Elena Šorova

Za 12. travnja je zakazana praizvedba drame Mire Gavrana ‘Parovi’, koja će se održati u Centru za kulturu “Aco Šopov” – Teatar Štip.
Prevoditelj i redatelj je ugledni Ljupčo Georgievski, scenograf je Valentin Svetozarev, kostimograf je Blagoj Micevski,originalnu glazbu je skladao Marjan Nećak, a uloge interpretiraju: Pece Ristevski, Milorad Angelov, Mile Brateovski, Viktor Arev, Valentina Georgievska, Marija Minčeva, Anđela Naškova i Elena Šorova.
”Parovi” su situirani u hrvatsku suvremenost i govore o prepoznatljivim junacima različitih generacija, suočenima sa svakodnevnim životnim i emotivnim iskušenjima. Dramski i humorni elementi se uzajamno isprepliću u šest različitih dramskih minijatura koje grade ovu kazališnu fresku. U drami su čak dvadeset i četiri lica, a tekst je tako napisan da svaki od glumaca igra po nekoliko uloga, na način kako je to bilo s prethodnim autorovim uspješnicama “Sve o ženama” i “Sve o muškarcima” građenima po istom dramaturškom modelu.
(Culturenet.hr)