Knjiga sadrži 24 priče, koje je napisao Novogorac, umirovljeni nadzornik Robert Novaković a na gradišćanskohrvatski jezik preveo Karl Knor

U župnoj crkvi Nove Gore ovih je dana predstavljena knjiga „Novogorske adventske povidajke“.

Knjiga sadrži 24 priče, koje je napisao Novogorac, umirovljeni nadzornik Robert Novaković a na gradišćanskohrvatski jezik preveo Karl Knor.
Tako je nastala dvojezična knjiga na 76 stranica koju su ilustrirala djeca seoske osnovne škole.
Prihod iz prodaje knjige će dorovati za obnavljanje crkve, koja će nagodinu slaviti 130. obljetnicu izgradnje.
(Hrvatska redakcija ORF-a)