Knjiga Ivana Rončevića predstavljena je na bečkoj Slavistici

Knjiga Ivana Rončevića „Praktična gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika“ predstavljena je 15. studenoga na bečkoj Slavistici. Gramatika je namijenjena svima koje zanima gradišćanskohrvatski jezik, prvenstveno učenicima, studentima, učiteljima …. Gramatika je izašla u nakladi Weber.
Doktorand Ivan Rončević dugogodišnji je lektor na Slavistici u Beču, a usto podučava i na Stručnoj visokoj školi u Željeznom i vodi jezične tečajeve hrvatskoga jezika i gradišćanskohrvatskoga jezika u Hrvatskom centru.
Na prezentaciji su, uz autora i druge izlagače, govorile Zorka Kinda-Berlaković i Zlatka Gieler, predsjednica ZIGH-a.
Knjiga je dvojezična, ali objašnjenja su na njemačkom. Autor se, naime, obraća uglavnom ljudima koji namjeravaju naučiti jezik.
Tamburaška grupa Harmonija je glazbeno oblikovala priredbu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)