Knjiga predstavlja vrijedan rad srednjeg naraštaja hrvatske paleoslavistike, jezikoslovaca, povjesničara književnosti i muzikologa da proniknu u posebnosti prevažnog i višestruko zanimljivog segmenta hrvatske glagoljaške liturgijske literature. Tako je predstavljeno sedam filoloških studija i jedna muzikološka koje su predstavljene na znanstvenim skupovima u okviru Pasionske baštine posljednjih dvadeset godina

Knjiga “Glagoljaška Muka Kristova. Odabrane kulturološko-filološke studije” predstavljena je u sklopu 24. svečanosti Pasionske baštine u srijedu, 25. ožujka u Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu.
Obraćajući se okupljenima uime Hrvatske sveučilišne naklade koja je u sunakladništvu s Državnim arhivom u Pazinu i Institutom za etnologiju i folkloristiku objavila knjigu, Anita Šikić istaknula je važnost djela u kojem je predstavljeno osam kulturološko-filozofskih studija. Pojasnila je kako je riječ o odabranim tekstovima koji se bave analizom prevažnog i višestruko zanimljivog segmenta hrvatske glagoljaške liturgijske literature 14. i 15. stoljeća sa središnjom temom Muke Kristove.
Upravo je ta tema potaknula hrvatske istraživače na jezičnu i tekstnu obradu naših najvažnijih glagoljaških liturgijskih kodeksa. Nadahnuti interpretacijom primjerenom početkom 21. stoljeća: okvirom kulturologije kao znanstvene discipline koja posljednjih desetljeća doživljava snažan uzlet, pridodali su adekvatnu znanstvenu akribiju dobivenu metodama tradicionalne filologije koja biva bezrazložno podcijenjena, rekla je Šikić.
Akademik Josip Bratulić u toj prigodi smjestio je teme Muke u povijesni, posebice hrvatski pisani opus, posebno ističući stalna stremljena čovjeka ka onom duhovnom. Osvrnuvši se na to djelo, istaknuo je njegovu važnost, “jer nam ono govori kako se jezik preko tradicije uključivao u latinični tekst i metaforikom, jezikom i sadržajem uvriježio u samu bit naše duhovne kulture”. Dodao je kako su ovim naša etnologija i znanost dobili lijep i vrijedan dar.
O izdanju govorili su urednici Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar. Dajući osnovne naznake osnovnih tema koje su obrađene u pojedinim tekstovima, istaknuli su kako svaki ima svojevrsnu prethodnicu. Riječ je o raspelima odabranima iz hrvatskih glagoljskih misala 14. i 15. stoljeća.
Knjiga predstavlja vrijedan rad srednjeg naraštaja hrvatske paleoslavistike, jezikoslovaca, povjesničara književnosti i muzikologa da proniknu u posebnosti prevažnog i višestruko zanimljivog segmenta hrvatske glagoljaške liturgijske literature. Tako je predstavljeno sedam filoloških studija i jedna muzikološka koje su predstavljene na znanstvenim skupovima u okviru Pasionske baštine posljednjih dvadeset godina.
Kako su tekstovi Muke Kristove najzastupljeniji u glagoljaškim izvorima, ovo izdanje s vrijednim radovima je i svojevrsna monografija tog segmenta hrvatskoglagoljske liturgijske literature.
Na kraju predstavljanja riječ zahvale uputio je predsjednik Udruge Pasionska baština Jozo Čikeš.
(IKA)