Zbornik su uredile Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić i Katica Jurčević a predstavili su ga Ivo Banac, Branko Salaj i Ivan Rogić.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Institut za etnologiju i folkloristiku predstavili su 12. ožujka u Velikoj dvorani Matice hrvatske zbornik Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika.
Zbornik su uredile Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić i Katica Jurčević a predstavili su ga Ivo Banac, Branko Salaj i Ivan Rogić.
Zbornik prezentira heterogene perspektive i poglede na iseljeništvo i povratak, kako autora analitičkih priloga tako i samih iseljenika. Teži osloboditi hrvatsko iseljeništvo, napose ono koje je realiziralo povratak, sjena povijesti obilježenih prešućenim mjestima hrvatske iseljeničke tematike i negativnom retorikom o “neprijateljskoj emigraciji”