U knjizi je autorica čitavu složenu pastoralnu, teološku, misionarsku i eklezijalnu građu klasificirala u 274 leksikografske natuknice prema popisu Papinskog godišnjaka za 2013. godinu (Annuario Pontificio) koji navodi sve ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života koji danas djeluju u svijetu

Djelo “Leksikon katoličkih redova. Muški redovi” autorice prof. Zdravke Krpine predstavljeno je 31. ožujka u dvorani Tribine grada Zagreba. Uime izdavača Naklade sv. Antuna iz Zagreba sve je pozdravio Marko Zefić, koji je zahvalio svim suradnicima na pripremi toga djela. Jedan od trojice recenzenata, uz dr. Vladimira Horvata, DI, i protestantskog teologa dr. Željka Porobiju, akademik Franjo Šanjek istaknuo je kako to djelo predstavlja zanimljiv doprinos povijesti katoličkog redovništva. – S puno znanstvene akribije autorica je pristupila radu i u skladu s metodološkim načelima kakva se primjenjuju u društvenim i humanističkim znanostima pokušala je dati čitatelju jasan tekst. Djelo približava postanak, razvoj i značenje redovništva u povijesti Katoličke Crkve. U njemu će čitatelj sa zanimanjem pratiti ustroj, uspon i padove pojedinih redovničkih zajednica, njihov predani stvaralački rad na društvenom, kulturnom, socijalnom i vjerskom području, rekao je akademik Šanjek. Autorica s dužnom pažnjom proučila djelovanje redova i redovničkih družbi na hrvatskim prostorima. Stoga je to korisno štivo svima koje zanima naša religiozna i kulturna prošlost i uloga redovničkih ustanova u razvoju hrvatske kulture, pismenosti i znanosti, dodao je akademik.
Uz rektora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. Željka Tanjića, prisutnima se obratila i autorica prof. Zdravka Krpina, koja živi i radi u Rimu. Posebnu zahvalu uputila je fra Bonaventuri Dudi i to za savjete kako stručne tako i ljudske. Zahvalila je i recenzentima, uredniku, izdavačkoj kući, te svima koji su došli na predstavljanje te i na taj način dali potporu i priznanje njezinu radu.
U knjizi “Leksikon katoličkih redova” čitavu složenu pastoralnu, teološku, misionarsku i eklezijalnu građu autorica je klasificirala u 274 leksikografske natuknice prema popisu Papinskog godišnjaka za 2013. godinu (Annuario Pontificio) koji navodi sve ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života koji danas djeluju u svijetu. Redovi su predstavljeni abecednim redom, s nazivom na hrvatskom te latinskom jeziku. Kod redova prisutnih u Hrvatskoj, autorica donosi povijest reda, djelatnost, te adresu sjedišta. U završnom dijelu knjige nalazi se grafički prikaz rasporeda muških ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života, kazalo latinskih imena i kratica, te popis literature.
(IKA)