Prvi je put na jednom mjestu objedinjena ponuda ruralnog turizma Hrvatske, koja obuhvaća objekte sa smještajnim kapacitetima, izletišta, kušaonice, vinotočja, etnografske zbirke i sve ostale ugostiteljske usluge i usluge u turizmu koje se pružaju u ruralnim prostorima Hrvatske

Ministarstvo turizma i Hrvatska gospodarska komora predstavili su 8. lipnja prvi nacionalni katalog Ruralni turizam Hrvatske. Cilj je projekta umrežavanje poslovnih subjekata ruralnog turizma te daljnje profiliranje i promocija proizvoda i usluga ruralnog turizma. Prvi je put na jednom mjestu objedinjena ponuda ruralnog turizma Hrvatske, koja obuhvaća objekte sa smještajnim kapacitetima, izletišta, kušaonice, vinotočja, etnografske zbirke i sve ostale ugostiteljske usluge i usluge u turizmu koje se pružaju u ruralnim prostorima Hrvatske. Na predstavljanju kataloga ministar turizma Darko Lorencin naglasio je kako su glavni strateški ciljevi hrvatskoga turizma u ruralnom području, prije svega, ravnomjerni regionalni razvoj, samozapošljavanje i motiviranje mladih za ostanak na selu.
„Ruralni turizam važan je čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovi održivog razvoja. Kako je u proteklom desetljeću nastala potpuno nova situacija na međunarodnom tržištu potražnje, nužnost je stvarati kompleksnije pakete motiva za putovanja. Tu svakako spadaju uz intenzivne užitke i razne aktivnosti u prirodi, naglašena potreba za doživljajima, čulnost, emocije, rekreacija te zdravlje. Razvijaju se novi oblici turizma: ekoturizam, kulturni, tematski, avanturistički te kružna putovanja i nautički turizam. U svim tim područjima Hrvatska ima mnogo neiskorištenih potencijala te putem poticanja izrade razvojnih programa potiče i njihovu realizaciju državnim bespovratnim potporama“, naglašava ministar.
S obzirom na prirodnu i kulturno-povijesnu raznolikost regija, bogatu resursnu osnovu turističkih atrakcija, očuvani okoliš te više od 160 tisuća upisanih poljoprivrednih gospodarstava, a tako i plasiranja bogate ponude za različite segmente potražnje na turističkom tržištu razvojem posebnih oblika turizma vezanih za ruralni prostor, ruralni je turizam značajno potencijalno turističko područje jer se u ovom dijelu ponude pružaju velike mogućnosti za produljenje turističke sezone i davanje nove kvalitete ukupnom hrvatskom turizmu.
Ministarstvo turizma izdvojilo je prošle godine iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva za projekte na kontinentu ukupno 4,9 milijuna kuna za 94 projekta, a iz programa Fond za razvoj turizma za projekte na kontinentu ukupno u tri godine izdvojeno je 11,37 milijuna kuna za 35 projekata.
(www.mint.hr)