U čitanci su zastupljeni hrvatski autori Jurica Čenar, Kristine Grafl, Fred Hergović i Doroteja Zeichmann, a njihovi su tekstovi, kao i tekstovi ostalih manjinskih autora prevedeni na njemački jezik

U Matrštofu je 13. rujna predstavljen drugi dio gradišćanske čitanke za učenike od 10 do 14 godina. Čitanku s naslovom „Čitati od 10. ljeta – mjesta misli“ je, kao i prvi dio koncipirao Zemaljski školski savjet.

Hrvatska manjina zastupljena je u knjizi tekstovima četiri autora, a u njoj su i tekstovi na romskom i mađarskom jeziku, kazala je Karin Vukman-Artner, nadzornica za manjinsko školstvo u Gradišću.

Hrvatski autori su Jurica Čenar, Kristine Grafl, Fred Hergović i Doroteja Zeichmann, a njihovi su tekstovi, kao i tekstovi ostalih manjinskih autora prevedeni na njemački jezik.

Modernim tekstovima u knjizi namjerava se kod učenika pobuditi interes za čitanje, kaže Karin Vukman-Artner.

Čitanka s tekstovima 88 autora izašla je u ediciji Lex Liszt 12. a postoji i digitalna verzija na stranici LMS-a. Prvi dio čitanke namijenjen učenicima osnovnih škola predstavljen je prije dvije godine.
(Hrvatska redakcija ORF-a)