Predstavljanje jubilarnog, 40. godišta Žumberačkog krijesa i četiri knjige održat će se u svečanoj dvorani Matice hrvatske

Predstavljanje jubilarnog, 40. godišta Žumberačkog krijesa održat će se 20. siječnja u 17 sati u svečanoj dvorani Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, u Zagrebu.
Izdanje će predstaviti predsjednik Matice hrvatske akademik Stjepan Damjanović.
U ovoj prigodi bit će predstavljene i četiri knjige „Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja” autora Anđelka Košćaka, „Od Budinjaka do Mainza” Želimira Škoberne i Aleksandre Bugar, „Čuvari žumberačke kulturne baštine” KUD-a Žumberčani, te „Priče iz zaboravljenog kraja” Aleksandre Ščukanec.
U glazbenom dijelu programa nastupit će KUD „Marko Vukasović”. Poeziju žumberačkih pjesnika kazivat će Zvonko Jurčević, a voditeljica programa bit će Alenka Crljenica.
(IKA)