Djelo autora Tihomila Maštrovića i Slavka Harnija je deskriptivna bibliografija hrvatskih publikacija tiskanih u Tiskari Kongregacije mehitarista u Beču, od godine 1815. do 1986. Knjigu su krajem prošle godine objavili Erasmus naklada i NSK

 

U Hrvatskoj Paneuropskoj uniji u Zagrebu, 27. rujna, u 19 sati, održat će se predstavljanje knjige Croatica Mechitaristica, Bibliografija hrvatskih knjiga tiskanih u Mehitarističkoj tiskari u Beču, djelo autora Tihomila Maštrovića i Slavka Harnija. To je deskriptivna bibliografija hrvatskih publikacija tiskanih u Tiskari Kongregacije mehitarista u Beču, od godine 1815. do 1986. Knjigu su krajem prošle godine objavili Erasmus naklada i NSK.
Knjigu će predstaviti akademik Mislav Ježić, počasni  predsjednik Hrvatske Paneuropske unije, akademik Radoslav Katičić i autor prof. dr. sc. Tihomil Maštrović.

Bečka Mehitaristička tiskara neprekidno djeluje od godine 1811., dakle već punih 200 godina, a odmah po osnivanju, za potrebe tiskanja hrvatskih i drugih slavenskih knjiga, nabavila je latinička slova s dijakritičkim znakovima. Premda je tijekom XIX. i XX. stoljeća u Mehitarističkoj tiskari u Beču objavljeno 239 hrvatskih publikacija, što na hrvatskom što na drugim jezicima, djelovanje te tiskare u hrvatskoj stručnoj i znanstvenoj javnosti uglavnom je ostalo nepoznato. Tamo objavljene hrvatske knjige spadaju u skupinu knjiga određenu nazivom „inozemna Croatica“, te oblikovanu u svrhu prepoznavanja dijela hrvatskog nacionalnog identiteta što ga čine djela kulturne i nacionalne baštine objavljena izvan Hrvatske.
Hrvatska izdanja bečki mehitaristi objavljivali su temeljem carske privilegije o tiskanju knjiga „na istočnim i zapadnim jezicima“ (K. k. priv. Buchdruckerei der Mechitharisten-Congregation in orientalischen und occidentalischen Sprachen“), pa su tako u Mehitarističkoj tiskari objavljene hrvatske knjige iz brojnih područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti. Među knjigama iz Croatice Mechitaristice  nalaze se i naslovi iz književnosti, npr. drama Teuta Dimitrija Demetera (1844.), najbolja djelo te vrste hrvatskog književnog romantizma, te neki važni književni prijevodi na hrvatski jezik, među kojima je i Božićna pjesma Charlesa Dickensa (1868.), što je prvi hrvatski prijevod tog engleskog klasika. Tiskane su i jedne hrvatske novine; od 1867. do 1869. u Beču izlazi Novi pozor, političke novine s ciljem promicanja hrvatskih nacionalnih interesa.

Kod od mehitarista u XIX. stoljeću svoja knjige objavljuju mnogi ugledni hrvatski pisci Vjekoslav Babukić, Baltazar Bogišić, Andrija Torkvat Brlić, Franjo Carrara, Dimitrija Demeter, Andrija Dorotić, Ivan Filipović, Juraj Haulik, Stjepan Ivičević, Antun Kaznačić, Vjekoslav Klaić, Antun Mažuranić, Matija Mesić, Metel Ožegović, Martin Meršić ml., Ilija Okrugić, Milan Rešetar, Josip Juraj Strossmayer, Bogoslav Šulek, Josip Torbar i mnogi drugi. S pravom se, dakle, može zaključiti da je Croatica Mechitaristica,  važan i nezaobilazan dio bibliografije hrvatskih knjiga tiskanih izvan Hrvatske. I kako piše Tihomil Maštrović „hrvatski su pisci među zidovima armenskog mehitarističkog samostana u Beču mogli dobiti ono što je počesto, iz ovih ili onih razloga, bilo nemoguće naći u vlastitoj zemlji, a to je mogućnost tiskanja hrvatske knjige“.
 
Djelo autora Tihomila Maštrovića i Slavka Harnija Croatica Mechitaristica, bibliografija hrvatskih knjiga tiskanih u Mehitarističkoj tiskari u Beču, opseže 312 stranica bogato ilustrirane knjige veličine 32,5×23 cm. Knjiga sadrži dva uvodna teksta (Tihomila Maštrovića i Slavka Harnija), glavni bibliografski niz, te za njezino korištenje važne dodatke tumač imena autora, prevoditelja i priređivača,  kazalâ (naslovâ, stručno, imenâ i pojmovâ) te Summary i Zusammenfassung.
(Culturenet.hr)