O knjizi će govoriti prof. Ljubica Vuković Dulić, vlč. Dragan Muharem i autor

Na Cvitnu nedilju, 9. travnja, navečer, s početkom u 19 sati, u vjeronaučnoj dvorani župe Presvetog Trojstva u Maloj Bosni, u okviru projekta Bunjevački Put križa bit će održano predstavljanje knjige pisama Tomislava Žigmanova „O, čuj puče, hai(=j)ku(=a) o viri s piska“.

O knjizi će govoriti prof. Ljubica Vuković Dulić, vlč. Dragan Muharem i autor.
(ZKVH)