U Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu u četvrtak 20. travnja u 18 sati održat će se predstavljanje knjige dr. sc. Dinka Šokčevića HRVATSKA – OD STOLJEĆA 7. DO DANAS, koju su zajedno objavili Durieux i Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj Zagreb, 2016.

Predstavljanje organiziraju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut Balassi – Mađarski institut u Zagrebu, Nakladnička tvrtka Durieux i Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj.

Uvodnu riječ uputit će predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić, a prigodne riječi održat će i József Zoltán Magyar, veleposlanik Mađarske u Hrvatskoj i doc. dr. sc. Iva Hraste Sočo, pomoćnica ministrice kulture. O knjizi će govoriti recenzenti knjige dr. sc. Damir Karbić i dr. sc. Stjepan Matković te autor dr. sc. Dinko Šokčević – ravnatelj Mađarskog instituta u Zagrebu i urednik Velimir Visković.

Opširnije iz recenzija dr.sc. Damira Karbića i dr.sc. Stjepana Matkovića

Dr. sc. DINKO ŠOKČEVIĆ docent
Rođen je 1960. godine u Mađarskoj, u gradu Baji. Školovao se u Budimpešti. Kao stipendist na osnovu međudržavnog ugovora Mađarske i tadašnje Jugoslavije upisao je studij jugoslavenskih jezika i književnosti u Novom Sadu. Godine 1981. prešao je u Zagreb i na Filozofskom fakultetu upisao povijest umjetnosti i arheologiju. Diplomirao je 1986. godine. Godine 1990. zaposlio se kao novinar u Hrvatskom glasniku, tjedniku Hrvata u Mađarskoj. Iste godine počeo je predavati na katedri za povijest Sveučilišta »Janus Pannonius« u Pečuhu u okviru seminara za balkanistiku, prvo kao gost-predavač, a od 1991. kao asistent na Katedri za hrvatski jezik i književnost, gdje predaje Povijest i Kulturnu povijest Hrvata. Paralelno je nastavio predavati i Povijest i Kulturnu povijest Balkana na Katedri za povijest. Glavna su mu područja interesa povijest Hrvata-Bunjevaca u Baji i Bačkoj, odnosno mađarsko-hrvatski odnosi u XIX. i XX. stoljeću. Godine 1998. na Sveučilištu »Janus Pannonius« u Pečuhu obranio je doktorsku disertaciju iz povijesnih znanosti pod naslovom »Slika Mađara kod Hrvata u razdoblju od 1861. i 1918. godine«.

Objavio je više studija iz hrvatske povijesti i na mađarskom i na hrvatskom jeziku.

Djela: Déli szomszédanik története, Bereményi Kiadó, Budimpešta 1994. (sa suatorima); Délszláv háború, Calibra Kiadó, Budimpešta 1997. (dopunski udžbenik povijesti za IV. razred gimnazije. Tema: rat u bivšoj Jugoslaviji).
(hr.wikisource.org)