U organizaciji Gradske knjižnice i prosvjetnog centra Endre Ady u Baji je 2 održano predstavljanje dvaju izrazito važnih knjiga koje govore o hrvatskoj subetničkoj zajednici Bunjevca, a izdane su u sunakladništvu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju FF Sveučilišta u Zagrebu, FF-pressa i subotičkog ZKVH-a

U organizaciji Gradske knjižnice i prosvjetnog centra Endre Ady u Baji je 2. ožujka 2015. održano predstavljanje dvaju izrazito važnih knjiga koje govore o hrvatskoj subetničkoj zajednici Bunjevca, a izdane su u sunakladništvu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF-pressa i subotičkog Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Riječ je o zborniku radova „Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu“ i znanstvenoj monografiji „Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca“.
Knjige su predstavili: prof. dr. sc. Milana Černelić, prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović i dr. sc. Goran Pavel Šantek, izv. prof. s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te dr. sc. Jelka Vince Pallua, znanstvena savjetnica s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb i Tomislav Žigmanov, prof., ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.
U zborniku „Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu” objavljene su pisane verzije izlaganja s istoimenog znanstvenog skupa održanog od 20. do 23. studenoga 2012. godine u Zagrebu, a sadrži 40 tekstova znanstvenika iz Hrvatske, Mađarske i Srbije. Znanstvena monografija „Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca“ donosi rezultate terenskih istraživanja o etnografskoj baštini podunavskih Hrvata Bunjevaca, što su ga zajednički realizirali Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2011. do 2014. godine.
(mhti.hu)