Priču Heinza Janischa „Črljeni plašć“/Crveni plašt izdala je lani Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvata. Knjigu su na hrvatski jezik prevele Heli Buranić i Mirijam Meršić, a ilustrirala Brigitta Heiskel

U Filežu su djeca osnovnih škola i vrtića Fileža, Mjenova, Frakanave i Donje Pulje 10. ožujka sudjelovala pri prezentaciji dječje knjige o svetomu Martinu. Priču s naslovom „Črljeni plašć“/Crveni plašt autora Heinza Janischa izdala je lani Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvata prilikom jubilarnoga ljeta svetoga Martina u hrvatskom prijevodu.

Knjigu su na hrvatski jezik prevele Heli Buranić, vjeroučiteljica i koordinatorica projekta i Mirijam Meršić.

Prijevod na hrvatski jezik je bio velik izazov, jer je priča Heinza Janischa ispričana s puno osjećaja i bilo je važno paziti na svaku riječ, naglašava Buranić. Slavistica Zorka Kinda-Berlaković je na kraju još jezično izbrusila hrvatski prijevod. Autorica ilustracija u ovom izdanju je Brigitta Heiskel. Knjiga prepliće život svetoga Martina sa situacijom mladoga izbjeglice Amira.

Dobra prilika za prezentaciju s dvojezičnim školama i vrtićima u srednjem Gradišću ukazala se upravo u korizmi. Dječja knjiga „Črljeni plašć“ predviđena je za korištenje u školama i vrtićima, a već se lani u vrtićima intenzivno koristila prilikom slavljenja Martinja.
(Hrvatska redakcija ORF-a)