Hugo Emanuel Estigarriba (27) predsjednik je paragvajske udruge Hrvata. Diplomirao je međunarodne odnose na Sveučilištu American i zastupnik je hrvatske tvrtke Estigarribia u Paragvaju

Hugo Emanuel Estigarriba predsjednik HSK-a u Paragvaju. Hugo je Hrvat i Paragvajac, predsjednik paragvajske udruge Hrvata. Ima 27 godina, a diplomirao je međunarodne odnose na Sveučilištu American. Govori španjolski, gvarani, engleski i hrvatski te je zastupnik hrvatske tvrtke Estigarribia u Paragvaju.
(www.crowc.org)