Katharina Tyran živi u Berlinu i radi kao samostalna znanstvenica. Napisala je disertaciju o konceptu identifikacije kod Gradišćanskih Hrvata. U istraživanju se bavila konceptom identifikacije s obzirom na pojedine označitelje identiteta. Cilj joj je bio, ne samo izolirano istraživati jezik, nego ga staviti i u kontekst s drugim identitetskim oznakama

Predavanje dr. Katharine Tyran “Koncept identifikacije kod Gradišćanskih Hrvata” održat će se 24. travnja u 19.30 sati u Kugi u Velikom Borištofu.
Katharina Tyran napisala je disertaciju o konceptu identifikacije kod Gradišćanskih Hrvata. U istraživanju se bavila konceptom identifikacije s obzirom na pojedine označitelje identiteta. Kao glavna paradigma za istraživanje služile su joj granice i “podjele” GH na tri države. Centralna točka bilo je jezično pitanje. Cilj joj je bio, ne samo izolirano istraživati jezik, nego ga staviti i u kontekst s drugim identitetskim oznakama. Dr. Katharina Tyran živi u Berlinu i radi kao samostalna znanstvenica.

Pratite