Prva ovogodišnja tribina mladih u Subotici održana je 19. siječnja u prostorijama pastoralnog centra “Augustinianum”. Dr. Na tribini se okupilo četrdesetak mladih iz Subotice i okolice.

Prva ovogodišnja tribina mladih u Subotici održana je 19. siječnja u prostorijama pastoralnog centra “Augustinianum”. Predavanje “Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene – Marija majka i zaštitnica” održao je dr. Andrija Anišić, župnik župe sv. Roka. Na tribini se okupilo četrdesetak mladih iz Subotice i okolice.
U predavanju dr. Anišić objasnio je da se tekst iz Knjige postanka, koji mu je zadan kao tema, naziva i Protoevanđeljem, jer je u njemu sadržan prvi navještaj spasenja koje će se dogoditi aktivnim sudjelovanjem Žene – Marije i njezina “roda” – Isusa. Istaknuo je da je Isus onaj koji je satro “Zmiji” – đavlu glavu, a ne Žena-Marija, premda je i njezina uloga zapažena. Povezujući tekst iz Knjige postanka s tekstom iz knjige Otkrivenja (Otk 12) o Ženi zaodjenutoj suncem koja je rodila Dijete, predavač je rekao kako je Marija i slika Crkve koja se nalazi u neprestanoj borbi sa Sotonom. Podsjetio i na riječi II. vatikanskog koncila koji ističe u konstituciji “Radost i nada” (br. 65) da je Crkva u Blaženoj Djevici već došla do savršenosti po kojoj je bez ljage i nabora”, ali kršćani koji su i grešni ljudi još se trude u svetosti, pobjeđujući grijeh. Stoga oni dižu svoje oči k Mariji, koja sja kao uzor kreposti pred svom zajednicom odabranih.
Marijinu majčinsku i zaštitničku ulogu predavač je objasnio polazeći od Isusovih riječi s križa koje je upito Ivanu: “Evo ti majke” te Marijinim riječima koje je uputila slugama u Kani: “Štogod vam rekne učinite”. U zaključku dr. Anišić pozvao je mlade na ispravno štovanje Gospe koja će im, kad god je zazovu za pomoć i zaštitu, blago i majčinski reći: Sve što vam je govorio moj sin Isus učinite i bit će vam dobro.
U razgovoru poslije predavanja, dr. Anišić ukazao je kako je iz navedenih tekstova na tribini kao i iz povijesti čovječanstva i Crkve uočljivo da Sotona osobito napada ženu. To je stoga jer žena ima posebnu ulogu da bude nositeljica života a ako je ona na tom području ranjena, mnogo toga je ugroženo. Sotona isto tako napada i ustanovu braka i obitelji kao dvije najveće svetinje. Obitelj je slika Presvetog Trojstva i kad je ona ugrožena, a danas itekako jest, onda je i Božje djelovanje u svijetu pomućeno i zamračeno. Stoga je od izuzetnog značaja za budućnost Crkve i čovječanstva da mladi žive čisto do braka, a u braku svetim životom. Osobito je pozvao mladiće da je štite svoje djevojke kao svoje “nebo” i da budu svjesni da će jednoga dana u braku, po sakramentu ženidbe, upravo oni svojim suprugama biti slika Isusa Krista i zato se već sada trebaju truditi živjeti svetim životom.

Izvor: IKA