HSK organizira predavanje u prostorijama Hrvatske akademske zajednice, a predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Švicarske i fizičar svjetskog glasa izlaže na temu „ Znanstveni izazovi bolje civilizacije 21. stoljeća“

HSK u Austriji 22. listopada u 20.00 sati organizira predavanje u prostorijama Hrvatske akademske zajednice, 1010 Beč, Rathausstr.15.
Profesor dr. sc. Davor Pavuna (Koprivnica, 1952.), predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Švicarske i fizičar svjetskog glasa izlaže na temu „ Znanstveni izazovi bolje civilizacije 21. stoljeća“.
Davor Pavuna je eksperimentalnu fiziku na PMF-u u Zagrebu (1977.). Doktorirao u Engleskoj (1982.) na temi elektronskih svojstava neuređenih materijala , te nakon kraćeg boravka u SAD, Australiji i Francuskoj, od 1986. je na švicarskom Federalnom institutu za tehnologiju u Lausannei (EPFL). Voditelj je grupe za supravodljivost, te Centra za nove elektronske materijale. Predaje opću fiziku inženjerima, te fiziku kvantnih fluida. Pavuna je objavio preko dvjesto radova, održao preko stotinu predavanja na ponajboljim svjetskim institucijama, te predsjedavao na 30 konferencija i 6 ljetnih škola. Gostujući je profesor u Parizu 1995. i 1997. godine, u Španjolskoj (1984., 1999., 2003.), u Indiji (1983., 2006.), Australiji (1982.) i SAD (1995., 2005., 2007., 2010.). Komunicira na pet jezika; savjetnik je nekoliko korporacija i vlada po svijetu. Nagrade: Royal Society Award (1982.), Joliot-Curie (1986,), te odličje Danice hrvatske s likom Nikole Tesle (2006). Predsjednik je HSK i AMAC-a Švicarske od 2010.