Projekt Erasmus+ „Creative Thinking in Literacy and Language Skills“ (Kreativno mišljenje u pismenosti i jezičnim djelatnostima) objedinjuje stručnost četiriju europskih ustanova, i to iz Ujedinjene Kraljevine, Njemačke, Italije i Hrvatske. Partner iz Hrvatske Učiteljski je fakultet, čiji tim čine dr. sc. Lidija Cvikić, prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić i dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček.

Glavni je cilj projekta potaknuti na primjenu metoda i pristupa kreativnoga mišljenja u području razvoja pismenosti i učenja stranih jezika. Izradit će se materijali za poučavanje (trening) učitelja koji donose set modula dizajniranih s obzirom na različita tematska područja kreativnoga mišljenja i informalnoga učenja. Moduli uče metodama kreativnoga mišljenja pomoću primjera i uputa koji se mogu rabiti kao ishodište za stvaranje kreativnih nastavnih materijala.

Izradit će se plan održivoga tečaja koji pruža mogućnost održivosti projekta i nakon provedbenoga razdoblja i to u vidu tečaja usavršavanja za učitelje i druge sudionike u obrazovanju. Također, na temelji glavnih rezultata projekta izradit će se DVD kao način podizanja svijesti o projektnim materijalima i alatima. Na DVD-u će se nalaziti priručnik za poučavanje, materijali za poučavanje, plan održivoga tečaja i zbirka primjera dobe prakse koje su prikupili partneri.

Svi će materijali biti dostupni na četirima jezicima projektnih partnera: hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom.

Više informacija o projektu dostupno je na letcima CTILLS-1CTILLS-2 i mrežnoj stranici.

Tekst: Lada Kanajet Šimić