Osnovna sirovina za proizvodnju ulja su plodovi maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, pojedinačno ili u kombinaciji, u najmanjem udjelu od 80 posto. Područje proizvodnje korčulanskog maslinova ulja obuhvaća cijeli otok. Paška janjetina proizvodi se na području čitavog otoka Paga, a granica zemljopisnog područja proizvodnje je obalna crta otoka

Korčulansko maslinovo ulje i paška janjetina dva su nova hrvatska prehrambena proizvoda koja su dobila zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, a odluka je stupila na snagu u srijedu, 5. listopada, objavom u službenom listu EU-a.
“Korčulansko maslinovo ulje” je ekstra djevičansko maslinovo ulje koje se dobiva izravno iz ploda masline isključivo mehaničkim postupcima. Korčulansko maslinovo ulje prilikom stavljanja na tržište mora imati strogo definirana fizikalno-kemijska i organoleptička svojstva. Osnovna sirovina za proizvodnju tog ulja su plodovi maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, pojedinačno ili u kombinaciji, u najmanjem udjelu od 80 posto. Područje proizvodnje korčulanskog maslinova ulja obuhvaća cijeli otok Korčulu kojem pripadaju katastarske općine Vela Luka, Blato, Smokvica, Čara, Račišće, Pupnat, Žrnovo, Korčula i Lumbarda.
“Paška janjetina” svježe je meso dobiveno klanjem mlade muške i ženske sisajuće janjadi, ojanjene na otoku Pagu od istoimene hrvatske autohtone pasmine ovaca – paške ovce koju se uzgaja isključivo na otoku Pagu. Za proizvodnju paške janjetine kolje se mlada i lagana janjad koja pri klanju ne smije biti starija od 45 dana (računajući od datuma janjenja do datuma klanja) te koja je do klanja boravila s ovcama na pašnjacima i bila hranjena isključivo ovčjim mlijekom. „Paška janjetina” proizvodi se na području čitavog otoka Paga. Granica zemljopisnog područja proizvodnje je obalna crta otoka Paga. Prvi pisani tragovi o paškoj janjadi i janjetini sežu daleko u prošlost. Tako povjesničar Sabollico još 1554. godine ističe “da su paški janjci najukusniji u čitavom Iliriju”.
Paška janjetina naziv je koji se oduvijek koristio, o čemu svjedoče brojni povijesni dokazi, a isti naziv koristi se i danas u svakodnevnom govoru i trgovini. Ponuda na tržištu izrazito je sezonskog karaktera jer se većina janjadi ojanji u siječnju.
(HINA)