Vlč. Ivici Komadini, svećeniku Mostarsko-duvanjske biskupije novi delegatski mandat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj započinje 1. siječnja 2016.

Stalno vijeće Njemačke biskupske konferencije na svojoj je sjednici 23. studenoga 2015. godine potvrdilo novi petogodišnji mandat delegatu za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivici Komadini, svećeniku Mostarsko-duvanjske biskupije, na prijedlog Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Novi delegatski mandat započinje 1. siječnja 2016., a završava 31. prosinca 2020. godine.
Kako stoji u dekretu predsjednika Njemačke biskupske konferencije kardinala Reinharda Marxa, služba delegata se ravna prema pravilima upute Papinskog vijeća za pastoral selilaca i putnika „Erga migrantes caritas Christi“ (Kristova ljubav prema seliocima) od 3. svibnja 2004. i smjernicama Njemačke biskupske konferencije „Eine Kirche in vielen Sprachen und Völkern“ (Crkva u mnogo jezika i naroda) od 13. ožujka 2003.
Vlč. Ivica Komadina rođen je 23. studenoga 1950. godine u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, od majke Anke r. Glibić i oca Dominika. Osnovnu školu pohađao je od 1957. do 1965. u Mostaru, međubiskupijsku gimnaziju od 1965. do 1969. u Zagrebu, s ispitom zrelosti u lipnju 1969. godine. Visoku teološku školu pohađao je u Sarajevu od 1969. do 1975. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1974. godine u Pologu kod Mostara. Pastoralno se usavršavao od 1974. do 1975. u Sarajevu. Njemački jezik je od 1975. do 1976. usavršavao u Njemačkoj. Od studenoga 1976. do studenoga 1977. djelovao je kao župni vikar na njemačkoj župi sv. Marka u Eislingenu. Od prosinca 1977. do lipnja 1978. bio je voditelj Hrvatske katoličke misije Göppingen. Od lipnja 1978. do rujna 1989. djelovao je kao voditelj Hrvatske katoličke misije Balingen, a od rujna 1989. do 31. prosinca 2010. vodio je hrvatske katoličke zajednice Reutlingen, Metzingen i Tübingen. Od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2015. obnašao je službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj u prvom petogodišnjem mandatu, a 1. siječnja 2016. započinje njegov drugi petogodišnji mandat delegata. Od svibnja 2003. bio je član svećeničkog vijeća u biskupiji Rottenburg-Stuttgart, a od ožujka 2009. i član upravnog odbora svećeničkog vijeća u istoj biskupiji.

Tekst: Adolf Polegubić