Temeljem provedenog Javnog natječaja i prijedloga Povjerenstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH donijeta je Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2017. godinu

Temeljem provedenog Javnog natječaja za programe i projekte hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2017. godinu i prijedloga Povjerenstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske, donijeta je Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2017. godinu.
Javni natječaj se provodi s ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.
(www.hrvatiizvanrh.hr)