Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će sa studentima prema popisu iz Odluke Ugovore o stipendiranju. Ugovori će se od 13. do 19. svibnja potpisivati u Sarajevu, Mostaru, Splitu, Zagrebu i Osijeku

Na temelju Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2014/15. (Klasa: UP/1-011-02/15-04/01, Urbroj: 537-02-03-15-02 od 7. svibnja 2015. godine) Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će sa studentima prema popisu iz Odluke Ugovore o stipendiranju.

RASPORED POTPISIVANJA UGOVORA O STIPENDIRANJU:

13. svibnja 2015. – Sarajevo
• 10:00 – 11:00 sati od slova A do slova Ž
Mjesto potpisivanja Ugovora: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Ulica maršala Tita 28 (ulaz pored Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine)

14. svibnja 2015. – Mostar
• 10:00 – 10:30 sati od slova A do slova Č
• 10:30 – 11:00 sati od slova Ć do slova G
• 11:00 – 11:30 sati od slova K do slova L
• 11:30 – 12:00 sati od slova M do slova O
• 12:00 – 12:30 sati od slova P do slova S
• 12:30 – 13:00 sati od slova Š do slova Ž
Mjesto potpisivanja Ugovora: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Ulica Matice hrvatske b.b.

15. svibnja 2015. – Split
• 13:00 – 13:30 sati od slova A do slova Ć
• 13:30 – 14:00 sati od slova D do slova L
• 14:00 – 14:30 sati od slova Lj do slova P
• 14:30 – 15:00 sati od slova R do slova Ž
Mjesto potpisivanja Ugovora: Sveučilište u Splitu, Livanjska ulica 5

18. svibnja 2015. – Zagreb
• 10:00 – 10:30 sati od slova A do slova Ć
• 10:30 – 11:00 sati od slova D do slova J
• 11:00 – 11:30 sati od slova K do slova Lj
• 11:30 – 12:00 sati od slova M do slova Nj
• 12:00 – 12:30 sati od slova O do slova S
• 12:30 – 13:00 sati od slova Š do slova Ž
Mjesto potpisivanja Ugovora: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6

19. svibnja 2015. – Osijek
• 13:00 – 13:30 sati od slova A do slova Lj
• 13:30 – 14:00 sati od slova M do slova Ž
Mjesto potpisivanja Ugovora: Elektrotehnički fakultet – Vijećnica, 1. kat, Ulica kneza Trpimira 2

NAPOMENA: Studentima koji studiraju u ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ugovore ćemo poslati poštom na kućnu adresu.

Potrebna dokumentacija na potpisivanju Ugovora:

Studenti koji studiraju u Republici Hrvatskoj dužni na potpisivanje Ugovora ponijeti sljedeću dokumentaciju:
1. identifikacijska isprava: valjana osobna iskaznica ili putna isprava – izvornik i preslika
2. ugovor o žiro računu, otvorenom u bilo kojoj poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, koji sadržava sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv i adresu banke te IBAN – preslika
3. uvjerenje o boravištu u Republici Hrvatskoj, izdano od strane MUP-a RH, samo u slučaju da je student poslije prijave na Natječaj za dodjelu stipendije promijenio boravište u RH – izvornik

Studenti koji studiraju u Bosni i Hercegovini dužni na potpisivanje Ugovora ponijeti sljedeću dokumentaciju:
1. identifikacijska isprava: valjana osobna iskaznica ili putna isprava – izvornik i preslika
2. ugovor o deviznom žiro računu za uplate u kunama, otvorenom u bilo kojoj poslovnoj banci u Bosni i Hercegovini, koji sadržava sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv i adresu banke, IBAN te SWIFT – preslika

PUNOMOĆ: (prijedlog teksta punomoći u privitku)
Studenti koji nisu u mogućnosti pristupiti potpisivanju Ugovora, mogu opunomoćiti drugu punoljetnu osobu da u njivo ime potpiše Ugovor s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Punomoć mora biti ovjerena od nadležnog tijela (javni bilježnik,….).

UGOVOR: (predložak Ugovora u privitku)
Molimo sve studente kojima je dodijeljena stipendija da prije potpisivanja Ugovora pažljivo pročitaju primjerak Ugovora koji se nalazi u privitku, a koji bi trebali potpisati s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

PRIMJER UGOVORA i PUNOMOĆ