Za učenje hrvatskoga jezika u 2017./18. odobrene su 232 naknade/stipendije (222 za učenje u RH i 10 za internet) za ukupno kandidata 170 (160 za RH i 10 za internetsko učenje)

U prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske 4. listopada potpisani su Ugovori o dodjeli stipendija/naknada za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskog jezika u akademskoj 2017./18. godini za 56 pripadnika hrvatskog naroda koji ima prebivalište izvan Republike Hrvatske.
Naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj uključuje podmirenje troškova tečaja hrvatskoga jezika kao i troškove subvencionirane prehrane te odgovarajuću naknadu troškova smještaja (u studentskom domu ili privatno) i za osobne potrebe polaznika tečaja.
Za učenje hrvatskoga jezika u 2017./18. odobrene su 232 naknade/stipendije (222 za učenje u RH i 10 za internet) za ukupno kandidata 170 (160 za RH i 10 za internetsko učenje). To je dosad uvjerljivo najveći broj odobrenih naknada/stipendija za jednu akademsku godinu. Osim u Zagrebu, nastava se održava i na Filozofskom fakultetu u Splitu i Rijeci.

U razdoblju od 2012. do 2017. ukupno je odobreno 986 naknada/stipendija za 711 polaznika. Dobitnici stipendija za učenje hrvatskog jezika u ovoj akademskoj godini dolaze iz dvadesetak zemalja s brojnim hrvatskim iseljeništvom, među kojima su i nadalje najbrojniji oni iz Južne Amerike.
(www.hrvatiizvanrh.hr)