Ugovor koji su potpisali predsjednik DHK-a Božidar Petrač i predsjednica Associação Nacional de Escritores (ANE) Kori Bolivia obvezuje društva na jačanje međusobnog interesa za književnost zemalja potpisnica, uzajamno prevođenje književnih djela, sastavljanje pregleda suvremene hrvatske i brazilske poezije, te razmjenu posjeta književnika i delegacija, kao i boravke pisaca u tim zemljama

Na inicijativu hrvatskog veleposlanika u Brazilu dr. Drage Štambuka došlo je do sklapanja ugovora o suradnji između Društva hrvatskih književnika (DHK) i brazilskog Nacionalnog saveza književnika (Associação Nacional de Escritores, ANE). Ugovor koji su potpisali predsjednik DHK-a Božidar Petrač i predsjednica ANE Kori Bolivia obvezuje društva na jačanje međusobnog interesa za književnost zemalja potpisnica, uzajamno prevođenje književnih djela, sastavljanje pregleda suvremene hrvatske i brazilske poezije, te razmjenu posjeta književnika i delegacija, kao i boravke pisaca u tim zemljama.
Prva dogovorena aktivnost koja proizlazi iz duha navedenog Ugovora bio je nedavni nastup brazilskog pjesnika, kritičara i diplomata Felipe Fortuna koji je u sjedištu ANE u Braziliji održao predavanje o stvaralaštvu pjesnika Drage Štambuka, s posebnim osvrtom na njegovu knjigu na portugalskom jeziku Céu no Poço (Nebo u bunaru). Knjiga hrvatskog pjesnika prema Fortuninom kazivanju podiže blistavu duhovnu okomicu (verticalidade espiritual) u kontekstu brazilske prirode i uljudbe, dajući iznenađujuće poetske uvide u mnoge svjetove latinskoameričkog kontinenta. Dvorana je bila prepuna, a rasprava nakon predavanja svrhovita i poučna, sa Štambukovim vrhunskim čitanjem vlastite poezije na hrvatskom i portugalskom jeziku.
(DHK)