Anđela Šarić diplomirala je na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Dobitnica je više vrijednih nagrada i stipendija, među kojima rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2008. Doktorirala je u SAD-u na računalnim simulacijama interakcije nanočestica sa staničnim membranama i razumijevanju ulaska virusa u stanice. U Cambridgeu, velikom centru za istraživanje neurodegenerativnih bolesti, bavi se razumijevanjem nastanka i rasta amiloidnih nakupina 

Tim znanstvenika iz Cambridgea na čelu s dr. sc. Anđelom Šarić otkrio je važnu tajnu procesa u kojima u tijelu nastaju plakovi koji uzrokuju dvadesetak bolesti, među kojima i Alzheimerovu, Parkinsonovu, dijabetes tipa II, kravlje ludilo itd. Rezultati studije objavljeni su jučer u uglednom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Sa starenjem populacije staračke bolesti poput dijabetesa II i neurodegenerativnih bolesti kao što su Alzheimer i Parkinson postaju sve češći uzrok smanjene kvalitete života u poznim godinama, ali i sve češći uzrok smrti.
Anđela Šarić kaže da se njezin trenutni rad temelji na računalnim simulacijama fizikalnih procesa u biologiji, tzv. biofizikalnih procesa. Diplomirala je na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Dobitnica je više vrijednih nagrada i stipendija, među kojima rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2008. Doktorirala je u SAD-u na računalnim simulacijama interakcije nanočestica sa staničnim membranama i razumijevanju ulaska virusa u stanice. U Cambridgeu, velikom centru za istraživanje neurodegenerativnih bolesti, bavi se razumijevanjem nastanka i rasta amiloidnih nakupina.
Činjenica da je žena te da je Hrvatica ni najmanje je ne smeta u radu na matičnom sveučilištu u Cambridgeu. Ipak, voljela bi vidjeti više žena na visokim položajima u znanosti.
– Imam poziciju postdoktorske istraživačice, odnosno research fellow. Moj rad financira prestižna stipendija međunarodne zaklade Human Frontier Science Program, ali i koledž pri Sveučilištu. Kao žena se osjećam potpuno ekvivalentno svojim muškim kolegama, a znanstvena grupa u kojoj radim i cijelo radno ozračje su vrlo internacionalni. No moram priznati da još uvijek pokušavam razumjeti koji je uzrok malom postotku žena na visokim akademskim pozicijama, pogotovo u fizikalnim znanostima. Nadam se da se vremena po tom pitanju mijenjaju’, rekla je dr. sc. Šarić.

Opširnije