U Crnoj Gori je u tijeku izbor novih nacionalnih savjeta, pa će tako uskoro biti izabran i novi sastav Hrvatskog nacionalnog vijeća koje ima za cilj zastupati i predstavljati hrvatsku nacionalnu manjinu

Nedavno je u emisiji Tragom Hrvata Boke i događaja gost je bio predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Miroslav Franović.
U Crnoj Gori je u tijeku izbor novih nacionalnih savjeta, pa će tako uskoro biti izabran i novi sastav Hrvatskog nacionalnog vijeća koje ima za cilj zastupati i predstavljati hrvatsku nacionalnu manjinu.
Franović je govorio o svojem mandatu, o načinu rada i financiranja HNV-a te o proceduri izbora novih članova.

Audio zapis