Jučer su Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore posjetili Leon Gjokaj, direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i Mersudin Gredić, tajnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava CG i supredsjedatelj crnogorskog dijela MMO-a.

Povod posjeta je redoviti posjet manjinskim vijećima, kao i osvrt na aktualne aktivnosti hrvatske nacionalne manjine. Također, s predsjednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimirom Dekovićem, predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore razgovarali su o Nacrtu zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, a koji se odnosi na pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u Crnoj Gori, kao i Nacrtu zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Radio Dux