Selioce i izbjeglice treba primiti, zaštititi i integrirati. Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati selioce i izbjeglice – srž je poruke pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018., koji će biti obilježen 21. siječnja, prenosi Radio Vatikan. Papa je nazvao ‘znakom vremena’ žalosno stanje brojnih selilaca koji bježe od rata i siromaštva. Spomenuo je svoj pohod Lampedusi, na samom početku svojega papinstva, te ustanovljenje posebnoga odjela posvećenoga migrantima, koji vodi on osobno. Svaki stranac koji kuca na naša vrata prigoda je za susret s Isusom Kristom, napisao je Sveti Otac, te istaknuo veliku odgovornost koju Crkva namjerava podijeliti sa svima, kako bi izrazila brigu za migrante.

U poruci su istaknute četiri točke, odnosno četiri riječi utemeljene na načelima crkvenoga nauka. Prva je riječ „primiti”.

Papa je istaknuo da je hitno potrebno pružiti seliocima i izbjeglicama veće mogućnosti za siguran i legalan ulazak u odredišne zemlje. Traži da se pojednostavi izdavanje ‘humanitarnih viza’ i podupru ponovna spajanja obitelji, te ističe da je potrebno otvoriti humanitarne koridore za najosjetljivije izbjeglice. Osim toga, kritizirao je skupna protjerivanja selilaca i izbjeglica, posebice kada ih se tjera u zemlje koje im ne jamče poštovanje temeljnih prava. Načelo središnjega položaja ljudskoga bića obvezuje da se osobna sigurnost uvijek stavi ispred one nacionalne. Zbog toga je potrebno nastojati dati prednost alternativnim rješenjima smještaju u zatvor onih koji dođu na nacionalni teritorij bez dopuštenja. Papa je potom istaknuo riječ ‘zaštititi’. Ta zaštita započinje „u domovini” i trebala bi biti nastavljena „u zemlji doseljenja”, primijetio je te potaknuo na vrednovanje sposobnosti i stručnosti migranata koji u zemlji prihvata trebaju imati slobodu kretanja i mogućnost za rad. Papa nije zaboravio istaknuti i zaštitu maloljetnih migranata koji imaju pravo na školovanje i na život sa svojom obitelji, izbjegavajući svaki oblik zatvaranja. Poštujući opće pravo na državljanstvo, ono se ima priznati i primjereno potvrditi svim dječacima i djevojčicama u trenutku rođenja, napomenuo je papa Franjo te spominjući nemali broj apolita među migrantima, primijetio da se ta pojava može riješiti zakonom o državljanstvu u skladu s međunarodnim pravom.

Potom se osvrnuo na riječ ‘promicati’ koja znači da svim migrantima treba omogućiti takve uvjete da se mogu realizirati kao osobe. Pritom je ohrabrio društveno-radno uključivanje migranata, te pohvalio nastojanja brojnih zemalja u svrhu međunarodne suradnje. Međutim, u raspodjeli takve pomoći valja voditi računa o potrebama zemalja u razvoju koje primaju vrlo veliki broj izbjeglica i selilaca.

Posljednja riječ koju je istaknuo papa Franjo jest ‘integrirati’. Pritom je odmah napomenuo da integracija nije asimilacija koja vodi do nestanka ili zaborava vlastitoga kulturnog identiteta. Riječ je o dužem postupku koji može biti ubrzan davanjem državljanstva nevezanoga za gospodarske i jezične uvjete. Papa je, osim toga, ponovno zatražio da se podupire kultura susreta, te zajamčio da je Crkva raspoloživa da se i sama zauzme na tom području. Da bi se postigli očekivani rezultati, upozorio je, prijeko je potreban prinos političke zajednice i građanskoga društva. Stoga je potaknuo političke vođe da konkretiziraju opća načela koja su nedavno prihvaćena u sjedištu UN-a (Global compact), od kojih je jedno posvećeno izbjeglicama, i jedno seliocima. Sljedeći su mjeseci povlaštena prigoda za predstavljanje i podupiranje konkretnoga djelovanja koje sam sažeo u te četiri riječi, napomenuo zaključio je papa Franjo.

Izvor: IKA