Knjižnica je uspostavila Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu kao središnje mjesto za omogućivanje jedinstvenoga pristupa bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira MZOS, kao i onima s licencom Sveučilišta u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) potpisali su Sporazum o suradnji kojim se utvrđuju uvjeti nabave, osiguravanja pristupa i korištenja elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija za javne obrazovne i znanstvene ustanove te su postavljeni temelji za razvijanje i održavanje portala za jedinstveni pristup pretplaćenim elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija.
Stupanjem na snagu ovoga sporazuma sa svojim dosadašnji djelovanjem prestaje Centar za online baze podataka, koji je u suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet i Instituta Ruđer Bošković osnovan s ciljem osiguravanja mrežnog pristupa komercijalnim bazama podataka iz različitih znanstvenih područja kao i onima u slobodnom pristupu za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice u Hrvatskoj.
Umjesto njega Knjižnica je uspostavila Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu kao središnje mjesto za omogućivanje jedinstvenoga pristupa bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira MZOS, kao i onima s licencom Sveučilišta u Zagrebu.
Među ostale brojne i vrijedne izvore dostupne na ovome Portalu odnedavno su uključeni i znanstveni radovi te zbirke znanstvenih časopisa najuglednijih nakladnika u području znanstvenoga izdavaštva kao što su Cambridge University Press, Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, Royal Society of Chemistry, Springer International Publishing i Taylor & Francis Online
Pravo pristupa sadržajima dostupnim na Portalu imaju svi studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu.
(NSK)