Slijedom mnogobrojnih upita umirovljenika s inozemnom mirovinom, telefonom i elektroničkom poštom, u Poreznoj upravi Ministarstva financija dobili smo relevantnu informaciju, koju obznanjujemo posjetiteljima portala. Napominjemo kako će tema o inozemnim mirovinama biti razrađena u 12. broju časopisa Matica

Od ožujka 2012. godine inozemne se mirovine oporezuju na isti način kao i domaće, i ta je činjenica najvažnija novost vezana uz podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2012.
Umirovljenici s prebivalištem ili boravištem u Hrvatskoj koji primaju mirovinu iz inozemstva dužni su obračunati i platiti porez na dohodak u roku od osam dana od sjedanja mirovine na račun. Ako to nisu učinili svaki mjesec, zakon ih obavezuje da predaju godišnju prijavu poreza na dohodak. Prema interpretacijama poreznih stručnjaka jedino su mirovine zarađene u Njemačkoj izuzete od obaveze plaćanja poreza na dohodak i pripadajućeg prireza u Hrvatskoj jer ga prema međudržavnom sporazumu plaćaju isključivo u Njemačkoj. Vlada je uvela porez, ali nema podatke tko ga mora plaćati jer nema evidenciju stranih umirovljenika. Procjenjuje se da je riječ o desecima tisuća.
– Umirovljenici koji nisu plaćali porez svaki mjesec dužni su do kraja veljače 2013. podnijeti godišnju prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak za 2012. godinu – ističe Lucija Turković-Jarža, porezna savjetnica RRIF-a.
Njemačka izuzeta
S velikim se interesom očekuje i tumačenje Porezne uprave koja još nije objavila upute vezane uz godišnje porezne prijave inozemnih umirovljenika iako od početka godine teče rok za njihovo podnošenje. No one bi na kućne adrese trebale stići početkom veljače s informacijama o popunjavanju dokumenata. Do sredine prosinca samo je 1358 inozemnih umirovljenika predalo papire, reguliralo svoju zakonsku obavezu i plaćaju porez svaki mjesec, dok drugi čekaju tumačenja ili da ih porezne vlasti otkriju.
Nakon što uđe u EU, Hrvatska će, prema uredbi EU broj 883, početi razmjenjivati sve podatke o socijalnom osiguranju s članicama EU. Zasad postoji točna evidencija samo za njemačke mirovine jer je ta država među prvima u Europi počela oporezivati mirovine stranaca zarađene kod njih, a na njihovoj listi nalazi se 82.000 Hrvata.
Plaćali bi dva puta
Prof. dr. Nikola Mijatović sa zagrebačkog Pravnog fakulteta upozorio je u najnovijem broju Informatora da s otprilike tri četvrtine svjetskih država Hrvatska nema zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pa bi građani koji su radili u tim zemljama porez plaćali dva puta.

Primjerice, Hrvatska nema zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama, Australijom, Novim Zelandom, južnoameričkim državama osim Čilea. Riječ je o državama koje broje na stotine tisuća hrvatskih iseljenika i iz kojih se može očekivati određen broj povratnika u Hrvatsku.
Prof. Mijatović upozorava da porez može zaustaviti povratak iseljenika ili potaknuti njihov odlazak, što bi bio i financijski gubitak za zemlju jer, prema nekim procjenama, mirovine koje su naši rezidenti ostvarili u inozemstvu, a nakon preseljenja ih troše u Hrvatskoj, iznose više od 800 milijuna eura godišnje.
na inomirovine mora se plaćati porez, osim ako su iz Njemačke
Europska unija nema ograničenja, Hrvatska sama odlučuje o porezu na strane mirovine
Racionalnim i prihvatljivim sa stanovišta porezne prakse i teorije, kao i porezne pravednosti, čini se rješenje po kojem bi Hrvatska imala pravo oporezivati mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu, jedino pod uvjetom da na takve mirovine u inozemstvu nije plaćen inozemni porez.
Porezne uprave potvrdu o plaćenom inozemnom porezu mogu godišnje tražiti od umirovljenika koji ostvaruju takve mirovine.
No jednostavnije je da naše porezne uprave službeno komuniciraju s inozemnim tijelima i tako doznaju o poreznoj praksi inozemnih država koje isplaćuju te mirovine.
– Predlažem preformuliranje postojećeg rješenja prema kojem se hrvatski porez plaća na mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu u rješenje da se porez plaća na mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu, ali pod uvjetom da u državi isplatiteljici mirovine nije plaćen odgovarajući porez.
Važno je naglasiti da Europska unija ne nameće nikakva ograničenja ni zahtjeve u pogledu oporezivanja mirovina, tako da Hrvatska ima suvereno pravo samostalno odlučivati o tome vodeći pritom računa o svojim državnim interesima i interesima svojih građana (državljana).
Porez se ne plaća na mirovine do 3400 kn – Porez se ne plaća na mirovine do 3400 kuna
Od 1. ožujka inozemni umirovljenici (izuzev iz Njemačke) moraju sami obračunati predujam poreza na dohodak i uplatiti ga u roku od osam dana od primitka mirovine te svaki mjesec predati obrazac ID poreznoj upravi i obrazac IP na kraju godine. Nakon 1. ožujka njihov mjesečni osobni odbitak iznosi 3400 kuna, i na taj iznos mirovine ne plaćaju porez.
Uz taj odbitak, umirovljenici kao i zaposleni imaju pravo na odbitak za uzdržavane članove obitelji kao i zaposleni. Nakon što im se priznaju odbici, plaćaju porez po stopi od 12, 25 i 40 posto te pripadajući prirez.
(Večernji list)

Odgovore na sve o korisnicima inozemnih mirovina potražite na Info centru HMI