Izložbu Od Kaosa do Kozmosa porečke umjetnice Jane Žufić alias Sore Neve organizirala je Hrvatska zajednica u Trstu. Izložba otvorena do 28. veljače

Od Kaosa do Kozmosa naziv je izložbe slika iz ciklusa Iznicanje, porečke umjetnice Jane Žufić alias Sore Neve. Izložba je otvorena 20. veljače u Sala Comunale – Trieste, a organizator je bila Hrvatska zajednica u Trstu. Izložba ostaje otvorena do 28. veljače.
O slikama iz ciklusa Iznicanje sama umjetnica piše: ‘Smatram da se tu radi o istinskom fenomenu iznicanja piše: “Smatram da se tu radi o istinskom fenomenu iznicanja (engl. emergence), koji dolazi u prvi plan upravo za vrijeme sušenja slika. Moj kreativni čin je tek predigra za previranje koje se odvija narednih dana, mjeseca i godina. Uslijed fizičke, biološke i/ili kemijske interakcije jednostavnih “agenata” – ulja, uljane boje, pigmenta, praha, pijeska, soli, ugljena, drva i dr. -, od kojih svaki ima svoja karakteristična svojstva i načine sušenja, unutar slike dolazi do nastanka kompleksnih i nepredvidljivih prirodnih pojava, koje me neodoljivo podsjećaju na računalne simulacije, manifestacije “algoritamske ljepote prirode” ili izdanke umjetne evolucije (engl. artificial evolution). Satkana od programskog koda ili usoljenog ulja, ta začudna pojavnost me opčinjava.“
Jana Žufić je multimedijska umjetnica i transdisciplinarna eksperimentatorica, haiku pjesnikinja i ekstatična plesačica. Opčinjenost “poetikom kanaliziranog kaosa”, kako ju naziva, odražava se u njezinim stvaralačkim poduhvatima. Rođena je 27. prosinca 1978. godine u Ljubljani gdje je, pod bakinim i djedovim okriljem, provela rano djetinjstvo, spoznala Majku Prirodu te ljubav prema živim i neživim bićima koja ju okružuju. (porestina.info)

Fotogalerija