Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela

Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je 23. rujna elektroničku uslugu e-Obrt, kojom će se, po prvi put u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela.
Za prijavu u e-Obrt potrebno se prijaviti u sustav e-Građani. Za prijavu je potrebno posjedovati vjerodajnicu koja se može zatražiti u Financijskoj agenciji (FINA) te putem nje kreirati Osobni korisnički pretinac. Nakon uspješne prijave u Osobni korisnički pretinac moguće je pokrenuti proces registracije novog obrta.
Za dobivanje službenih dokumenata također neće biti potrebno odlaziti u nadležna registarska tijela, već će obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra dobiti putem svog osobnog korisničkog pretinca koji će kreirati.
Prilikom predstavljanja e-Obrta, u Muzeju za umjetnost i obrt dodijeljena su i Odluke o sufinanciranju troškova polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti. Ministarstvo poduzetništva i obrta, naime u 80-postotnom iznosu sufinancira troškove polaganja i pripreme majstorskog ispita, za što je kroz program Poduzetnički impuls u 2015. godini predviđeno dva milijuna kuna. Polaganje majstorskog ispita preduvjet je za otvaranje vezanog obrta.

Proces otvaranja e-Obrta možete pogledati na www.minpo.hr