Moderatorica priredbe je mr. sc. Ljerka Toth Naumova a pozivnicu je dizajnirao umjetnik Dubravko Naumov iz Kanade

Poetska večer “S pjesničkom riječju protiv nasilja nad ženama” održat će se 21. studenoga u 18.00 sati u malom salonu Galerije “KO-RA” u Domu kulture “Kočo Racin” u Skopju, javila nam je Violeta Kalikj Kalić.
U manifestaciju su prvi put uključeni Grad Skopje, Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji i skopski Dom kulture “Kočo Racin”.
Na otvaranju stihove čitaju: Ekaterina Sekanović, Anja Jovevska, Matej Ivanković, Snježana Trojačanec, Sonja Crešlovnik i Jadranka Čadinovska.
Moderatorica priredbe je mr. sc. Ljerka Toth Naumova a pozivnicu je dizajnirao umjetnik Dubravko Naumov iz Kanade.
Publici će se obratiti predstavnica Grada Skopja Tonka Milevska i don Davor uime katoličke crkve Presvetoga srca Isusova.