Slavljenik od rane mladosti piše hrvatske pjesme i do sada su mu objavljene dvije zbirke. U svom rodnom selu Plajgoru dao je obnoviti takozvanu Meršićevu hižu/kuću


Bivši župnik Fileža i Mjenova, Anton Slavić navršava 80 godina života. Nakon školovanja u Juri/Győru, Pešti i Pečuhu 1956. je pobjegao u Austriju. Prošao je dalje i u Njemačkoj studirao slavistiku, a kasnije teologiju.
Slavića su 1965. u Kölnu zaredili za svećenika, a ispočetka je ondje i radio. Godine 1971. je, uz njemačko dušobrižništvo, preuzeo i skrb za hrvatske gastarbajtere. Prije 25 godina, 1989., postao je župnikom Fileža, a 1993. i Mjenova. Na toj dužnosti ostao je do kraja 2001. godine.
Od rane mladosti Anton Slavić piše hrvatske pjesme. Do sada su objavljene dvije zbirke. U svom rodnom selu Plajgoru Anton Slavić je dao obnoviti takozvanu Meršićevu hižu/kuću, u kojoj mu se rodila majka.

Stavio ju je na raspolaganje za izložbe, školovanja i mjesto sastanka. Danas 80-godišnjak Anton Slavić živi u Kölnu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)