Udruga građana hrvatske narodnosti u Češkoj Republici je izdala pjesmaricu s naslovom »Pjesme moravskih Hrvata«. Na 34 stranica su otiskane stare moravske narodne, vjerske i božićne pjesme s notama.

 
 
U Češkoj danas živi oko 1.800 Hrvata. Oko trećina od toga broja se nakon zadnjeg popisa deklarirala kao pripadnici narodne grupe moravskih Hrvata. Pjesmaricom namjeravaju postaviti takorekuć spomenik moravskim Hrvatima, koji su živjeli u okolici Nikišpoka (Nikolsburg/ Mikulov) veli Lenka Kopřivova, potpredsjednica Udruge građana hrvatske narodnosti u Češkoj Republici.

Problem Hrvata u Češkoj je prema riječima Lenke Kopřivove, da zbog iseljavanja a osobito zbog raseljavanja kojem su bili izloženi nakon Drugog svjetskog rata ne žive kompaktno u jednom području. U pogledu naobrazbe situacija je takva, da djeca nikada u školi nisu učila hrvatski jezik. Koristilo ga se jedino doma. I danas se u školi ne uči hrvatski.

Prema riječima Lenke Kopřivove „…40- do 50-godišnjaci još znaju hrvatski — a mlađi poznaju hrvatski koji su čuli doma ali im je teško razgovarati na hrvatskom jeziku, jer to nije njihov materinski jezik…“

Cilj djelovanja Udruge građana hrvatske narodnosti u Češkoj Republici je, da se povijest moravskih Hrvata ne zaboravi. Ova autohtona hrvatska manjina je priznata kao narodna grupa u Češkoj. Od nedavno su i pod zaštitom Europske karte regionalnih i manjinskih jezika.

 

Hrvatske novine