Hrvatska likovna udruga »CRO ART« već pet godina okuplja amaterske i profesionalne likovne umjetnike, kao i ljubitelje likovne umjetnosti. Ostvaruje suradnju sa udrugama u zemlji i inozemstvu sudjelovanjem u likovnim programima poput kolonija, radionica i sl. Dosada je ostvarena suradnja s udrugama iz Županje, Vinkovaca i Belišća u Hrvatskoj, Segedina i Kiškunfeleđhaza u Mađarskoj, te Plavne, Bača i Šida u Srbiji

Hrvatska likovna udruga »CRO ART« iz Subotice osnovana je 25. siječnja 2011. godine. Okuplja amaterske i profesionalne likovne umjetnike, kao i ljubitelje likovne umjetnosti.
Ciljevi udruge su: poticanje i afirmacija likovnog stvaralaštva i umjetnosti; čuvanje, njegovanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji kroz likovnu umjetnost i stvaralaštvo; organizacija umjetničkih kolonija, samostalnih i skupnih izložaba; organizacija predavanja, tribina, posjeta galerijama i muzejima.
Programi i projekti: HLU »CRO ART« organizira međunarodnu Umjetničku koloniju »Stipan Šabić« u sjećanje na istoimenog likovnog umjetnika i pedagoga iz Subotice. Osim ove, udruga organizira i Umjetničku koloniju »Pannon – Subotica« koja okuplja likovne stvaraoce iz triju država: Srbije, Hrvatske i Mađarske. Ova likovna manifestacija organizira se jednom u godini u sve tri spomenute zemlje.
»CRO ART« ostvaruje suradnju sa udrugama u zemlji i inozemstvu sudjelovanjem u likovnim programima poput kolonija, radionica i sl. Dosada je ostvarena suradnja s udrugama iz Županje, Vinkovaca i Belišća u Hrvatskoj, Segedina i Kiškunfeleđhaza u Mađarskoj, te Plavne, Bača i Šida u Srbiji. Redovita aktivnost udruge je i godišnja skupna izložba članova »CRO ART«-a, te izložba radova nastalih na Umjetničkoj koloniji »Stipan Šabić«. Udruga broji 40 članova.