Dvorana je bila prepuna, sretnih tisuću gledatelja imao je priliku pogledati dio iz predstave Hrvatskog kazališta Pečuh naslova “Porođenje”, a potom uživati u dvosatnom koncertu Novih Fosila

U organizaciji Hrvatske samouprave grada Pečuha i Udruge baranjskih Hrvata u pečuškoj koncertnoj dvorani “Kodaly” 21. prosinca održan je ovogodišnji pečuški Božićni koncert. Dvorana je bila prepuna, sretnih tisuću gledatelja imalo je priliku pogledati dio iz predstave Hrvatskog kazališta Pečuh naslova “Porođenje”, a potom uživati u dvosatnom koncertu Novih Fosila.
(Hrvatski glasnik)