Sudionici okruglog stola na temu Hrvatski korizmeni i uskrsni običaji bili su Stipan Balatinac iz Sanotva, Agneza Szabo i Stjepan Pepelnjak iz Zagreba i Marija Šeremešić iz Sombora

Zornica nova, Hrvatska narodnosna samouprava Santovo i Udruga Pasionska baština Zagreb organizirali su III. Pasionsku baštinu u Santovu u Domu kulture 14. ožujka 2015.
Na otvorenju su pozdravne riječi prisutnimanuputili Stipan Balatinac, Milica Klaić Tarađija i Jozo Čikeš, a sudionike okruglog stola na temu Hrvatski korizmeni i uskrsni običaji mjesni župnik Imre Polyák.
Održana su predavanja Stipana Balatinca iz Sanotvas: Bogoslužje, crkveni obredi i pjevanje Muke na hrvatskom jeziku za Uskrs, Agneze Szabo iz Zagreba: Osnivanje i rad Bratovština muke i smrti Isusove u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 17. i 18. stoljeću, Marije Šeremešić iz Sombora: Korizmeno ruho i Stjepana Pepelnjaka iz Zagreba: Korizmeni sadržaji i arhaične popijevke Prigorja i Zagorja, uz sudjelovanje članova folklornog ansambla Žuna.
Istoga dana izložbu Anite Mandić i Akoša Kolara: Križevi otvorio je novinar Stipan Balatinac. Na prigodnom koncertu u 17.30 nastupili su FA Žuna iz Hrvatske i Crkveni zbor Santovo. Priredbu su sufinancirali Savez Hrvata u Mađarskoj i Hrvatska samouprava Bačko-kiškunske županije.
(http://zornicanova.hu)