Peti, jubilarni međunarodni susret Pasionska baština u Mađarskoj održat će se 18. i 19. ožujka. U programu sudjeluje udruga Šokačka grana iz Osijeka i Vokalni ansambl Angeluš iz Zagreba

Peti, jubilarni međunarodni susret pod imenom Pasionska baština u Mađarskoj održat će se 18. i 19. ožujka. Programu se već peti put u preduskrsno vrijeme priređuje za pripadnike hrvatske narodnosti. Prvi put je domaćin priredbe bio Klub Augusta Šenoe u Pečuhu, pa Mohačka hrvatska samouprava i čitaonica. Treći put je izašla u susret Hrvatska samouprava i školsko središte u Sanotvu, da bi prošlogodišnji susret bio održan u Vršendi. Ovaj put je domaćin ponovno Pečuh, odnosno dio programa nosi se u Martince.

Program

Pečuh, Martinci 18.-19. ožujka 2017. Hrvatski klub Augusta Šenoe Pečuh, Esze Tamás 3., martinačka crkva

Subota, 18. ožujka, Pečuh

13.00 – Dolazak gostiju
14.00 – Predavanja na temu: Korizma i Uskrs, vjerski život Hrvata u Mađarskoj
Skup pozdravlja: vlč. Ladislav Ronta
Pet godina Pasionske baštine u Mađarskoj – voditeljica Zaklade Zornica Milica Klaić Tarađija
Jozo Čikeš – O Simpozijima koji su se održali tijekom rada Pasionske baštine
Lilla Trubić – Hrvatski uskrsni običaji
Timea Šakan Škrlin – Vjerska tematika u hrvatskim radijskim i televizijskim programima mađarskog državnog javnog servisa MTVA
Stjepan Pepelnjak – Znanstvena istraživanja Pasionske baštine u Hrvatskoj
Marija Šeremešić – Poezija i život Stipana Bešlina
Branka Pavić Blažetin – Vjerski život Hrvata u Kozaru
Pauza
16.00 Predstavljanje šokačke narodne nošnji prigodne za korizmu – Udruga Šokačka grana – Osijek
16:30 Pečuška katedrala, kapela Corpus Christi: korizmene pjesme izvodi Vokalni ansambl Angeluš Zagreb

Nedjelja, 19. ožujka

11.50 nakon nedjeljne mise koncert Vokalnog ansambla Angeluš u martinačkoj crkvi
(zornicanova.hu)

Pogledajte pozivnicu koncerta