Panonski institut u Pinkovcu izdao je hrvatsko-njemačku kratku povijest Hrvatske i hrvatskoga naroda. Sažetak je to velike povijesne knjige hrvatskoga povjesničara Dragutina Pavličevića

Panonski institut (PAIN) u Pinkovcu izdao je hrvatsko-njemačku kratku povijest Hrvatske i hrvatskoga naroda. Sažetak je to velike povijesne knjige hrvatskoga povjesničara Dragutina Pavličevića. Panonski institut je kratku povijest Hrvatske i hrvatskoga narodna predstavio u više mjesta Gradišća. Predsjednik Instituta, Robert Hajszan, smatra kako je važno da Gradišćanski Hrvati uspomoć nove brošure više doznaju o svojoj povijesti. U rujnu ove godine Hajszan je predstavio dvojezičnu brošuru „Povijest Hrvatske i hrvatskoga naroda“ u Kugi u Velikom Borištofu. (Hrvatska redakcija ORF-a)
„ Povijest Hrvatske“ Dragutina Pavličevića izdala je Naklada Pavičić 2007. To je četvrto, dopunjeno izdanje knjige koju je autor prvotno objavio još 1994. godine. Knjiga donosi pregled povijesti Hrvata i hrvatske države od najstarijeg spomena hrvatskog imena i doseljenja Hrvata na Jadran do 21. st., i važan je izvor podataka o događajima, zbivanjima, procesima, ličnostima u 14-stoljetnoj povijesti ne samo Hrvatske, nego i hrvatskog prostora, hrvatskog društva i uopće Hrvata kao naroda u zemlji i izvan nje. Knjiga je prevedena na poljski jezik, a pripremaju se i njezina izdanja na ruskom i ukrajinskom jeziku. Autor Pavličević nagrađen je najprestižnijim državnim nagradama za znanost.

Više