Riječki Hospicij će Ministarstvo zdravlja tijekom veljače uključiti u mrežu zdravstvenih ustanova. Predviđeno je otvaranje pet regionalnih centara za palijativnu skrb diljem Hrvatske

Ovo je dokaz da je Rijeka u nizu stvari, osobito u zdravstvenom sustavu predvodnica naprednih ideja. Istina je da Hrvatska stari, ali ćemo boljom politikom, gospodarstvom pokušati to nadoknaditi i pronatalitetnu politiku kao prioritet staviti na prvo mjesto – kazao je u Rijeci ministar zdravlja Rajko Ostojić prilikom otvorenja Hospicija “Marija Krucifiksa Kozulić”, prvoga u Hrvatskoj.

Osnivač ove ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb je Caritas Riječke nadbiskupije, a suosnivači Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Kazavši da je palijativna skrb u definiciji borba za život, Ostojić je naglasio kako će bolesnici, kroz multidisciplinarni pristup, brigu liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, psihologa, duhovnika, na jednom mjestu dobiti svu potrebnu skrb.
Riječki Hospicij će Ministarstvo zdravlja tijekom veljače uključiti u mrežu zdravstvenih ustanova. Plan im je razvijati palijativnu skrb.  Predviđeno je, kazao je Ostojić, otvaranje pet regionalnih centara za palijativnu skrb diljem Hrvatske skrb tijekom četiri godine mandata.
(Večernji list)