Hrvatsko kulturno društvo je zajedno s Gradišćansko-mađarskim kulturnim društvom, Veleposlanstvom Republike Mađarske u Austriji i Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Austriji na zidu dvorca u Eberavi podignulo spomen-ploču Nikoli IV. Zrinskome (Sigetskom Šubiću)

Hrvatsko kulturno društvo je zajedno s Gradišćansko- mađarskim kulturnim društvom, Veleposlanstvom Republike Mađarske u Austriji i Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Austriji na zidu dvorca u Eberavi 10. prosinca podignulo spomen-ploču Nikoli IV. Zrinskome (Sigetskom Šubiću). Povod otkrivanja spomen-ploče je 450. obljetnica Sigetske bitke.

Dvorac u Eberavi je oko 60 godina bio imanje Zrinskih. Državni kancelar i upravitelj Zagrebačke biskupije Toma Bakač Erdedski je bio jurski biskup, senjski biskup i bačko-kaločki nadbiskup. Postao je vlasnik mnogih imanja, pa tako i Eberave. Posjede je namijenio svojem nećaku Petru, utemeljitelju hrvatske linije Erdődyja.

Hrvatski ban Petar II. Erdődy je svoje eberavsko imanje 1557. mijejao za imanje Nikole IV. Zrinskoga, te je tako Zrinski postao gospodar Eberave. Kćeri Nikole Zrinskoga školovale su se kod Baćana/ Batthyányja u Novom Gradu. Baćani su početkom 15. stoljeća imali imanja u varaždinskoj i zagrebačkoj županiji, a u 16. stoljeću su svoje podložnike selili na sigurnija mjesta u današnje Gradišće. Tri godine po smrti svoje žene Katarine (Frankopan) Zrinski, s kojom je Nikola imao 13 -oro djece, 1564. se još jednom oženio. Izabranica mu je bila 27- godišnja češka grofica Eva z Rožmberka (Rosenberg) iz Českoga Krumlova. Zaruke su imali u kapeli dvorca u Eberavi. Od te kapele danas postoje još samo temelji. Godine 1565. Nikoli i Evi rodio se sin Ivan III. Zrinski. Godinu dana poslije Nikola Zrinski poginuo je u Sigetskoj bitci. Obitelj Zrinski je u Eberavi ostala do 1613., a onda su Erdődyji opet preuzeli dvorac. Dopustili su podizanje trojezične spomen – ploče na njihovu dvorcu. O tomu je bilo govora i na svečanosti u općini Eberave, koju su glazbeno oblikovali braća Tamás i Kinga Horvath-Altorjay uz pratnju muzičara i mali István Zsótér. Franjo Pajrić je HKD upozorio na važnost Eberave u povijesti Gradišćanskih Hrvata. Pri realiziranju cijeloga projekta je, uz pomoć predsjednice Gradišćansko-mađarskog kulturnoga društva Iris Zsotér iz Sabare pomagalo i Mađarsko veleposlanstvo u Beču, općina Eberava na čelu s načelnikom Weberom i Zrinska garda iz Čakovca.

Pogledajte fotogaleriju