Ciljevi Udruge su podupiranje Hrvatske katoličke misije Berlin, pogotovo njen pastoralni, karitativni, kulturni i administrativni rad i razne projekte

U četvrtak, 19. listopada pri Hrvatskoj katoličkoj misiji Berlin osnovan je „Förderverein der Kroatischen Katholischen Mission Berlin“ – „Udruga Hrvatske katoličke misije Berlin“ koja će biti upisana u registar udruga, te dobiti oznaku “e.V.” (eingetragener Verein – registrirana udruga).
Na osnivačkoj skupštini Udruge prisutno je bilo 22 člana HKM-a te župnik fra Edvard Sokol.
Članovi predsjedništva Župnog vijeća HKM (Anica Krstanović, Suzana Smolković i Mijo Marić) pripremili su, u dogovoru sa župnikom fra Edvardom, prijedlog za Statut društva koji je prethodno stručno pregledao odvjetnik dr. Dean Martinović.
Ciljevi Udruge su podupiranje Hrvatske katoličke misije Berlin, pogotovo njen pastoralni, karitativni, kulturni i administrativni rad i razne projekte. Udruga će se financirati godišnjim članarinama i dobrovoljnim prilozima / donacijama za koje će se moći dobiti potvrda.
Za predsjednika je izabran Ivan Baćak, a dopredsjednici Društva su dr. Dean Martinovići Rozika Tustonjić. Rizničarka je Marija (Marina) Baković, zapisničarka Anita Slišković, a Predsjedništvo čine Sandra Pogačić i Janja Kovačević, te voditelj HKM Berlin fra Edvard Sokol, a imenovani član Župnog vijeća HKM Berlin odredit će se na slijedećoj sjednici vijeća.
(Hrvatski glas Berlin)